Show Menu

De geest van het Oude Loo

9789054292692Op 24 juni 2015 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over koningin Juliana en de conferenties op het Oude Loo. In dat middeleeuwse kasteeltje vonden tussen 1951 en 1957 religieuze bijeenkomsten plaats die de koningin mede had geïnitieerd en waar zij zeer van genoot. Maar naar aanleiding van de zogeheten Greet Hofmansaffaire van 1956 werd haar verboden voortaan nog aan de conferenties deel te nemen.

Op grond van een aantal niet eerder bestudeerde privéarchieven heb ik de geschiedenis van die conferenties gereconstrueerd: wie waren de organisatoren, wie kwamen er, wie spraken er en wat werd er besproken. Bovendien kon ik de vriendenkring rond Juliana en hun gedachtegoed in kaart brengen en zo vanuit een andere optiek een nieuw licht te werpen op de gebeurtenissen van 1956.

Daags nadat ik het proefschrift met goed gevolg heb verdedigd, is de handelseditie verschenen bij uitgeverij Conserve in Schoorl.

(zie o.a. http://www.boekenkrant.com/de-geest-van-het-oude-loo/ en http://www.conserve.nl/nieuw.htm#OudeLoo)